MENU
Aula_close Layer 1

Skalmejeskolens vision og overordnede målsætninger

På Skalmejeskolen har vi en vision om:

 

”At ruste vore elever til det samfund, de er en del af,

 og samtidig medvirke til, at de bevarer motivation,

 nysgerrigheden og lysten til at lære.

 Vi vil gøre vores elever livsduelige.”

 

 

Alt dette i et tæt samarbejde mellem skole, forældre og børn.

Vi arbejder vi ud fra Herning kommunes mål om at:

 

 • Alle børn skal blive så dygtige de kan

 • Alle børn skal være en del af fællesskabet – og

 • Alle børns skal blive livsduelige.

                         

I vores arbejde med både den faglige og trivselsmæssige læring, prioriterer vi, den triangulering der er mellem forældre, elever og medarbejdere. Netop her har vi fremadrettet muligheden for at udvikle læring.

 

På Skalmejeskolen er der hver eneste dag forældre i undervisningen.

 

Skolens overordnede målsætninger

 

... noget om læring
Livet på Skalmejeskolen skal være en aktiv læreproces, der skal udvikle indsigt og forståelse. Børnene skal lære at søge mening.

Børnene skal være:
- synlige og oplevende
- undersøgende og opdagende
- medbestemmende og spørgende, så der skabes medansvarlighed for egen læring.

... noget om helhed og sammenhæng
Barnet skal opleve en helhed mellem teori og praksis, så Skalmejeskolen bliver til en oplevet virkelighed, hvor overblik og sammenhængsforståelse udvikles.

Dagen på Skalmejeskolen skal rumme helhed og sammenhæng. Indholdet skal styre tiden, så der bliver ro til fordybelse.
Skalmejeskolen skal rumme helhed mellem læring og leg.

... noget om åbenhed
Skalmejeskolens hverdag skal være præget af åbenhed med mulighed for at møde en mangfoldighed af oplevende indtryk, så undervisningen bliver aktuel og dynamisk og med en struktur, der er skiftende og variabel.

... noget om fællesskab
Hvert enkelt barn og voksen skal bidrage til at udvikle Skalmejeskolens fællesskab, så der opbygges fælles værdier gennem samarbejde og omsorg med respekt for andre.

Skalmejeskolens liv skabes i et samarbejde mellem skole og forældre, hvor begge parter er ansvarlige for at opbygge et fællesskab, der også vægter fantasi og det musiske. Målet er en glad skole.

... noget om livsmod
På skolen skal der tages hensyn til det enkelte barns særpræg og behov, så troen på egen værdi og egne kræfter fremmes. Visioner om et godt liv sker i fællesskab med andre.