Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger om skolen

Grundlæggende oplysninger

Skoleleder: Rikke Skjoldan Kjær

Skolebestyrelsesformand: Inge Rosenbek Fink

 

Om selve skolen

Skalmejeskolen er geografisk placeret i Sunds, ca. 8 km fra Herning centrum. Skalmejeskolen har pr. 1. januar 2024 210 elever fordelt fra 0. – 6. klasse samt 37 medarbejdere fordelt på undervisnings- og fritidsdel. Eleverne flytter fra 7. klasse på byens anden skole - Sunds-Ilskov skole.

I Skalmejeskolens SFO er der tilmeldt 148 børn. SFO’en er for børn i 0. – 4. klasse. Der laves i SFO’en månedsplaner med aktiviteter samt beskrivelse af den enkelte måneds læreplanstemaer.

På Skalmejeskolen vægter vi samarbejdet mellem vores medarbejdere, elever og forældre højt. Vi har stort fokus på værdibegreberne ”Rolig”, ”Nysgerrig” og ”Hjælpsom”, for at skabe gode sociale og faglige kompetencer, også på tværs af årgangene. Vi har stort fokus på at skabe børn der tør stå på egne ben og som er bedst muligt forberedt på næste skridt i livet, efter tiden på Skalmejeskolen. Vi har altid åbne døre for forældre, så hvis I ønsker at følge hele eller dele af undervisningen er I altid velkomne.

Vi mødes hver fredag til morgensang, ligesom hele skolen hver måned mødes til Skalmejesamling. Til Skalmejesamlingerne har de enkelte klasser i løbet af skoleåret forberedt fagligt indhold, som de øvrige klasser præsenteres for. Hvert år i december mødes alle klasser ligeledes til skolens årlige julekalender, hvori hvert klassetrin også bidrager. Herudover er Skalmejeskolen en musikprofilskole, hvorfor vi til disse samlinger har stort fokus på sang og læren ved at udtrykke sig overfor et større publikum.

Skalmejeskolen har medarbejdere med særlige kompetencer og opgaver, bl.a. læsevejleder, matematikvejleder og trivselsvejleder. Disse har til opgave at styrke faglige og sociale indsatser både for enkelte børn og for grupper af børn. Vores trivselsvejleder er f.eks. løbende at finde i de enkelte klasser til forebyggende arbejde, hvor der er fokus på elevernes selvforståelse og relationer.

Skalmejeskolen er bygget i 1980 som en åben plan skole, hvor hver årgang ser sig som ét hold med flere lærere i mange af undervisningstimerne. Skolen er opdelt i 4 ”huse”, hvor to årgange deles om et ”hus” – kun 6. klasse er i eget ”hus”.  Derudover rummer skolen faglokaler til billedkunst, håndværk/design, musik samt madkundskab.

 

Ledelsen på Skalmejeskolen viser gerne rundt, hvis I er interesseret i at se og høre mere om vores skole. Du er velkommen til at tage kontakt ved eventuelle spørgsmål på tlf. 96287610.