MENU
Aula_close Layer 1

Skalmejeskolens pædagogiske udgangspunkt og praksis

Pædagogisk udgangspunkt

Vi vægter et inkluderende fællesskab og faglighed højt og samtidig har vi haft en lang tradition for få-lærer princippet. Vi forsøger, at der er få kendte voksne, pædagoger og lærere, om en årgang.

Vi har en skolestørrelse og et børnetal der medvirker til, at vi af forskellige årsager samlæser nogle timer på enkelte årgange.

Vi arbejder fortsat ud fra overbevisningen om at trivsel og faglighed er to sider af samme sag. Oplevelsen af at høre til og være en del af et fællesskab er væsentligt i forhold til den enkeltes læring.

Vi er en åbenplanskole og har derfor gode vilkår for at arbejde på tværs af den generelle opfattelse af en klasse og en klasses funktion. Vi bruger holddeling som et pædagogisk og didaktisk redskab i såvel den daglige læring som i anderledes tilrettelagte læringssituationer.

Vi vægter læring og det 21. århundredes kompetencer, som grundlag for skolens udvikling. Fokus er på elevernes læring, men også på de pædagogiske medarbejderes læring. Alle er sammen om at arbejde udviklende fremfor begrænsende i et mindset hvor læring er i højsædet.

Både det, at lære at lære og den faglighed der arbejdes med, danner grundlag for videreudvikling og refleksion i senere læringssituationer.

Pædagogisk praksis

 • Årgangens to klasser betragtes som én enhed, og der arbejdes med holddannelser ud fra mange principper.
 • Lærer- og pædagogteamet omkring årgangen er ansvarshavende for årgangens læring og trivsel.
 • Vi vægter fleksibilitet i undervisningssituationerne. Det kommer til udtryk i variation i undervisningsmetoderne.
 • Vi vægter praktiske, kreativ og musiske tilgange til undervisningen i alle fag.
 • Vi betragter børnenes faglige, dannelsesmæssige og sociale udvikling, og alle fags bidrag hertil, som lige væsentlige.
 • Vi vægter IT i alle fag og emner.
 • Vi vægter det tætte samarbejde med forældrene. Der er en stående invitation til at komme på skolen alle dage i åbningstiden fra 6.30 til 16.45. Forældrene benytter sig ofte af muligheden.
 • Skolen og SFO anvender AULA til kommunikation med forældrene. Her får forældrene ugebreve, meddelelser, skemaer og relevante informationer mm.
 • Vi vægter et tæt samarbejde med Skalmejegården, daginstitution, som vi deler hus med.
 • Som skole og SFO nyder vi godt af samarbejdet med lokalsamfundets foreninger, kirke, daginstitutioner og kulturelle institutioner.
 • Vi har stor glæde og gavn af forældreopbakningen på Skalmejeskolen. Dette drager vi god nytte af både i forhold til elevernes livsduelighed samt faglige og trivselsmæssige udvikling.