MENU
Aula_close Layer 1

Formandens årsberetning

Sunds d. 20. juni 2020

Skoleårets beretning - Skalmejeskolen, Sunds

Skoleåret 2019/20

 

Dette skoleår kan sammenfattes i 3 ord: SFO, AULA og Covid-19; men der er naturligvis også sket andet undervejs.

Inkorporeringen af SFO i Skalmejeskolens hverdag er stort set sket gnidningsløst. Et godt forarbejde af skolens og Fritidshjemmets ledelse betød, at det ret hurtigt blev hverdag på den gode måde at have børnene i skolens lokaler hele dagen. Alle medarbejdere udtrykker tilfredshed med ordningen og den frygtede nedgang i børnetallet blev heldigvis ikke så stor som først antaget. Bestyrelsen er meget glade for, at der nu igen er et samlet billede af børnenes hverdag på institutionen, så der nemmere kan gribes ind, hvis der viser sig mistrivsel hos nogle af børnene.

I starten af skoleåret ansatte skolen en trivselsvejleder, og det er tydeligvis et gode for børnene og de ansatte, der nu har en hurtig vej ind til gode råd og kvalificerede løsningsmetoder, når det en sjælden gang er nødvendigt at søge hjælp til trivselsarbejdet.

AULA er startet op efter lidt begynderbesvær. Det ser ud til at være en fornuftig løsning og er en klar forbedring af SkoleIntra, der var ved at blive for uoverskuelig. Bestyrelsen er hele vejen igennem processen blev klædt godt på af skolens ledelse, så vi har været trygge ved overgangen på alles vegne.

I bestyrelsen har vi arbejdet på at søge penge hos diverse fonde til at få finansieret en ordentlig legeplads til børnene. Den gamle legeplads består mest af asfalt, så det var på tide, at få kigget på det. Selv om der var villige fonde, har det desværre ikke givet så meget; men skolen og børnene har taget pænt imod basketboldkurve og bænk. Ledelsen på skolen arbejder videre med sagen, og vi håber på endnu bedre legeforhold for børnene i fremtiden

Undervejs i skoleåret begyndte loftet at falde ned på skolen. Det blev løst hurtigt og effektivt, og vi kan nu igen sende børn i skolen uden at frygte for, at de får loftsplader i hovedet.

Vi har i dette skoleår fået ansat en del nye lærere og pædagoger. I den forbindelse har bestyrelsen været repræsenteret ved alle samtaler, og vi føler, at vi har fået ansat nogle kompetente medarbejdere, der vil være med til at løfte de opgaver Skalmejeskolen og SFO har brug for skal løftes.

Endelig har vi i dette skoleår arbejdet med følgende principper: Principper for rygning og alkohol samt Principper for kommunikation. Resultatet kan læses på skolens hjemmeside.

Covid-19 situationen gjorde at skolen i en periode måtte lukke ned og foranstalte hjemmeundervisning. Hjemmeundervisningen er klaret med bravur af skolens medarbejdere. Efter lige at have skullet i gang fandt undervisningen et leje, hvor langt de fleste følte sig tilpas. Såvel kvantitet som kvalitet af undervisning har været god. Genåbningen er fundet sted stort set uden komplikationer. Der er blevet arbejdet stenhårdt af skolens ledelse og medarbejdere for at sikre, at alle skulle føle sig maksimalt sikre, når de mødte op igen. Vi har fra bestyrelsen kun positive ord at sætte på arbejdet.

Forældrebestyrelsen vil i det kommende skoleår gå fra 7 til 5 forældre samt 2 suppleanter. Suppleanterne vil blive budt med til bestyrelsesmøderne som observatører med taleret. Bestyrelsen vil fremadrettet forsøge på igen at have 7 forældrerepræsentanter.

Alt i alt har det været et travlt og godt skoleår, som vi i bestyrelsen udover de nævnte ting også vil huske tilbage på som et skoleår, hvor vi ikke skulle finde alt for mange besparelser. Det i sig selv er ikke et mål; men dog et fingerpeg på, at der måske nu er en politiske erkendelse af, at der er sparet nok.

På bestyrelsens vegne

Almind Spelling-Sørensen

formand