Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Formandens årsberetning

Skolebestyrelsens årsberetning – Skalmejeskolen, Sunds

 

Skoleåret 2021/2022

 

Så er endnu et skoleår nået til sin vejs ende. Nok et skoleår som de fleste både lærere, forældre og elever husker som skoleåret hvor Covid-19 pandemien lige så stille slap sit tag, og alle kunne vende tilbage til deres egne måder at leve hverdagen, skolen og arbejdet på.

 

Starten på skoleåret, var dog stadig præget af at ikke alle var fuld vaccineret og der var stadig begrænsninger på hvad man kunne og måtte.  Vi måtte desværre også i skolebestyrelsen mødes over teams og en enkel gang aflyse pga. af Covid-19. Snakken og emnerne gik på hvordan alle vores børn og unge kunne vende tilbage til livet i skolen og fællesskaberne. Nogle havde trives bedre med hjemmeskole og andre havde det modsat. Så fra skolebestyrelsens skal der lyde et stort tak til alle medarbejderne for at anerkende at alle skulle lære at være en del af et fællesskab igen, og derfor starte med mere fokus på fællesskab end det faglige.

 

Hos medarbejderne og skolens ledelse har efteråret og vinteren stået på det fortsatte arbejde med at beskrive og forklare hvad det vil sige at gå på Skalmejeskolen i Sunds. Alle medarbejdere har været på en pædagogisk weekend, og efterfølgende arbejdet intensivt for bla. at skabe nogle pædagogiske idealer der kan guide både nuværende og kommende elever, forældre og medarbejdere i hvad Skalmejeskolen er for en størrelse. I skolebestyrelsen har vi hermed også fået grundstenene til at kunne arbejde med principper og vejledning i hvilken retning skalmejeskolen skal. Det hele endte med at der blev lavet en T-shirt til alle på skolen, hvorpå de tre ord: Rolig, Nysgerrig og Hjælpsom var påskrevet som et kendetegn for det alle på Skalmejeskolen står for.

 

Efter juleferien blev vi bekendt med at den nu tidligere skoleleder Tina Fahnøe, havde valgt at søge nye udfordringer. Vi blev hurtigt enige om at de ting som hun havde sat i søen skulle færdiggøres inden hun stoppede.  Bla. blev skolen malet færdig. Når en skoleleder stopper, skal en ny findes. Dette arbejde er en tidskrævende proces som skolechefen fra Herning kommune står for, men i ansættelsesudvalget er der repræsentanter fra skolens ledelse, medarbejderne og bestyrelsesmedlemmer, arbejdet med at finde en ny skoleleder endte med en ansættelse af Rikke Skjoldan Kjær, hvilket vi som bestyrelse er både glade og stolte over at kunne fortsætte det gode samarbejde med. Vi vil gerne sende en opfordring om at tage godt imod hende.

 

Samtidig med ansættelse af en ny skoleleder var i gang, gik arbejdet med valg til skolebestyrelsen også i gang. Dette er løbet hen over foråret, og for første gang i lang tid var der kampvalg om de fem pladser som forældrevalgt repræsentant i skolebestyrelsen. De fem personer er fundet, og vi ser frem til at trække i arbejdstøjet efter sommerferien og få drøftet en masse gode ting om vores allesammen børns skole og SFO.

 

Vi vil også her i årsberetningen gerne fortælle lidt om noget andet der er stablet på benene omkring Skalmejeskolen. Nogle har måske opdaget eller hørt om Støtteforeningen skalmeje. Støtteforeningen er skabt af frivillige hænder som gerne vil gøre noget for området omkring skalmejeskolen. Støtteforeningen skalmeje er i tæt dialog med Skolebestyrelsen og skolens ledelse, og deres formål på nuværende tidspunkt er at skaffe økonomiske midler gennem fondsøgning og donationer, som giver vores børn nogle flere aktivitetsmuligheder i området omkring Skalmejeskolen. Støtteforeningen har bla. bidraget med en økonomisk håndsrækning til et helt nyt klatrestiv og op stregning af ”Leg-på-streg” på skolens asfaltområde. Dette har kun kunnet lade sig gøre med økonomisk samarbejde med skolen.

 

Alt i alt, har det været et travlt skoleår, specielt foråret. Nu ser vi frem til et nyt skoleår, hvor der er nogle nye medlemmer af skolebestyrelsen der skal klædes godt og grundigt på, samt arbejdet med en masse nye principper. God sommer til alle.

 

På bestyrelsens vegne

 

Martin Dam Bräuner

 

Formand