Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Formandens årsberetning

Skolebestyrelsesformands årsberetning Skalmejeskolen juni 2024

 

Kære alle,

Vi nærmer os slutningen af skoleåret, hvor vi går ud med et brag af en sidste uge! ALLE traditionerne holdes i hævd – børn der flytter fra ét hus til et andet hus, en formiddag med aktiviteter på tværs af alle årgange med den klassiske indsamling af snore på håndleddene, 6. klasses revy, den evige kamp mellem udklædte 6. klasser og medarbejdere, og børnestemmer der synger ”Ferie, ferie, ferie!” ved flagstangen. Det er dog ikke kun med den sædvanlige glæde og boblen i maven over sommerferiens komme, denne gang bliver det også med et vemodigt farvel til Skalmejeskolen, vores helt særlige og dejlige skole. Når dørene åbner til første skoledag i august, bliver det til en ny skole!

Det betyder, at denne årsberetning skal balancere mellem at se tilbage, betragte nuet, og se fremad.

 

Vi starter med tilbageblikket:

Årets gang i skolebestyrelsen har i et mere begrænset omfang end vanligt handlet om de almindelige kerneopgaver, såsom skolens økonomi, budget og regnskab, og fastlæggelse af skolens principper (vi har arbejdet med principper for bl.a. samarbejdet mellem skole og hjem, for sundhed og flere andre). En stor del af det forgangne år har dog også været turbulent med masser af usikkerhed om fremtiden. Vi har forsøgt at påvirke beslutningstagerne ad de kanaler, som vi har til rådighed. Det har også fyldt meget for forældrekredsen på Skalmejeskolen, og det gav bl.a. en masse høringssvar og avisomtaler, tak for jeres opbakning! Ikke desto mindre blev beslutningen taget af først Børne- og Familieudvalget og senere af Byrådet, at Skalmejeskolen skal lægges sammen med Sunds-Ilskov Skole pr. 1. august 2024.

En kæmpestor tak skal lyde til Rikke Skjoldan Kjær for to fantastiske år som skoleleder, en skoleleder der virkelig fangede ånden på Skalmejeskolen, og havde blik for balancen mellem udvikling og fastholdelse af Skalmejeskolens værdier. Rikke formåede at arbejde konstruktivt og superdygtigt i både skolens ydre (med forvaltning, andre skoler og interessenter) og i skolens indre (med børn, forældre og medarbejdere).

Som formand for bestyrelsen skal også lyde en oprigtig tak til den øvrige bestyrelse, til alle i ledelsen og hele medarbejdergruppen for et fantastisk arbejde i det forgangne år. I har alle bidraget til at skabe den bedst mulige hverdag for vores børn, både i undervisnings- og fritidsdelen!

Vi har nydt Skalmejesamlinger, decemberkalender, juleklippedag, Skalmejefestuge og meget, meget mere. Glade børn og voksne både til hverdag og til fest. Store børn der lærer fra sig til mindre børn – årgangsteams der knokler for ”deres” børn – voksne der med musik, fantasi og kreativitet giver noget videre til vores børn, der ikke kan måles og vejes, men som giver livsglæde og fællesskab. Vores børn skal nemlig ikke bare BLIVE TIL NOGET, de skal have lov til at VÆRE NOGEN.

 

Stopper vi op og betragter nuet:

Vi står i en overgangsperiode, hvor vi er lykkedes med at ansætte en hamrende dygtig skoleleder: herfra skal lyde et varmt velkommen til Boris Loftager. Han er i gang med at lære medarbejdere og matrikler at kende, samtidig med at begge skoler knokler på for at få mange praktiske ting til at falde på plads i administrative systemer og alt det, der får maskinrummet til at køre – det er ikke gnidningsløst at slå to skoler sammen. Her på sidelinjen hepper vi alt, hvad vi kan!

 

Skuer vi fremad:

Jeg ser ind i det kommende skoleår med en masse optimisme og forventning. De to nuværende bestyrelser har haft et utrolig godt samarbejde og har bl.a. haft fælles bestyrelsesmøder det sidste stykke tid. Det betyder at skolerne allerede er gode til at tale sammen, lære af hinanden og være nysgerrige på hinandens måder at arbejde på. Det tegner godt for fremtiden!

Når vores fælles skole nu har fået en fælles skoleleder, og om lidt en fælles bestyrelse, så er banen kridtet op til drøftelser og beslutninger om, hvordan denne skole skal se ud fremover. Der vil i den kommende tid blive arbejdet på at finde et nyt fælles ståsted, hvor nogle særkender får lov til fortsat at blomstre, men hvor der også vil ske forandringer. Hvad forandringerne bliver, om der f.eks. skal flyttes rundt på børn imellem matriklerne, det vides endnu ikke – politikerne i Herning Kommune har ikke sluppet interessen for vores skole, så intet er afgjort endnu. Jeg håber at alle vil se muligheder i stedet for begrænsninger, og at I forældre fortsat vil bakke op om vores børns hverdag og fællesskaber.

 

Jeg vil slutte af med noget af det, der indkapsler Skalmejeskolens DNA, nemlig Skalmejesangen (tilsæt selv melodien når I læser dette, og råb eventuelt højt når I kommer til navnene på husene!)

Skalmejepige, Skalmejedreng

Lad os synge i kor

Sammen, der skal vi finde hen

Hvor visdom og klogskaben bor.

Blåbær, Tyttebær, Enebær og Gyvel

Sammen skal vi gro.

Søge finde og ofte gå i blinde.

Undren fører til tro.

 

Af hjertet tak til Skalmejeskolen og verdens bedste medarbejdere. Og god sommer til alle!

 

På bestyrelsens vegne,

Inge Rosenbek Fink

Formand

Se mindre