Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læsning på Skalmejeskolen

Læsning på Skalmejeskolen

Guide til hvordan I som forældre kan være med til at styrke jeres barns læseudvikling i begynderlæsningen.

 

Den daglige læsning er helt central. Det er ligesom når et barn skal lære at cykle, så skal det først lære at holde balancen. Derefter er det et spørgsmål om øvelse og træning - alle finesser udvikles gennem den videre kørsel på cyklen, og vil man blive rigtig god, er der ikke andet at gøre end at cykle løs. På samme måde er det med læsefærdigheden: Når teknikken først er indlært, er det mængden af øvelse og træning, der bestemmer, hvor god en læser, man bliver. Hvis læsningen kun foregår i skoletiden, når man ikke at læse den mængde tekst, der skal til for at blive en god læser. Derfor er det centralt for læseudviklingen, at læsningen også bliver trænet derhjemme.

En begynderlæser skal læse mindst et kvarter om dagen en øvet læser gerne mere. Læseheste skal fodres hver dag året rundt! Hvad kan jeg som forælder gøre?

Du kan være med til at give dit barn gode forudsætninger for læseudvikling og gode læsevaner ved at:

 • Vise interesse for barnets læsning
 • Spørge ind til hvad dit barn læser
 • Vise barnet at du selv læser
 • Gå på biblioteket med barnet
 • Læse højt for barnet
 • Skabe tid og ro for min.15 minutters læsning dagligt
 • Inspirere til leg med bogstaver og ord evt. gennem spil
 • Inddrage barnet i din læsning og skrivning - f.eks. gennem skrivning af postkort, indkøbssedler, ønskesedler osv.
 • Skabe en god og hyggelig atmosfære omkring læsningen
 • Rose barnet for de fremskridt, der gøres undervejs også selvom de kan være små

Det vigtigste er at give LÆSELYST

 

I begynderlæsningen handler det mest om afkodning. Energien bruges på at afkode bogstavernes udseende og lyde. Ofte findes forståelsen igennem samtalen om det læste. Et godt begynderredskab er nogle gode læsestrategier.

Tips:

 • Sørg for tid og ro til læsningen
 • Øv på et tidspunkt hvor barnet ikke er træt, men motiveret
 • Lad barnet pege på det ord, det læser
 • Mange gentagelser er vigtige

Hvis dit barn har svært ved at læse et ord, kan du: Give tid - Nogle gange kan dit barn klare ordet selv, hvis det får tid. Stille spørgsmål som hjælp Du kan spørge: Se på billederne; hvad tror du, der sker? Hvad hedder det første bogstav i ordet? Kan du alle bogstaver i ordet? Kan du sige lydene på bogstaverne? Kan du stave/lydere hele ordet evt. stavelse for stavelse? Hvad tror du, der står - gæt. Når barnet kommer med et gæt, kan du spørge: Giver det mening? Ser det rigtigt ud? Lyder det rigtigt? Kan man sige sådan? Hvis barnet stadig ikke kan, så foræres ordet. Husk kun at afbryde fejllæsning, hvis det ødelægger forståelsen. Snak evt. om de svære ord bagefter. Husk altid at rose og opmuntre!

På Skalmejeskolen arbejder vi målrettet med børnenes læseudvikling. De kommer ned på vores bibliotek hver uge, hvor de bliver inspireret til og guidet i at finde gode frilæsningsbøger der understøtter deres læseudvikling. Vi benytter et system der hedder LUS til at finde hvert barns læsetrin. LUS står for LæseUdviklingsSkema. Det er et system, der egner sig rigtigt godt til begynderlæsningen.

Hvad er LUS

LUS beskriver det enkelte barns læsestandpunkt i 20 trin og giver retningslinjer for målene for barnets læseudvikling.

 LUS gør det muligt for læreren at gennemføre en differentieret undervisning så vi sikrer, at alle børn bliver udfordret på eget niveau.

LUS-evalueringen foregår i en dialog mellem lærer og elev. Sammen finder de ud af, hvad næste mål i læseudviklingen skal være, og hvordan de med fælles strategier kan nå dertil.

LUS er del af den løbende evaluering, der bygger på lærerens kendskab til elevens læsekompetencer over en længere periode. 

Med LUS kan læreren opsætte undervisnings og læringsmål for det enkelte barn og sikre sig, at barnet udvikler sine læsekompetencer.

LUS giver dit barn viden om egen evne til at læse.

LUS hjælper dit barn til at vælge relevante bøger til den selvstændige læsning.

Når barnet kender sit LUS trin, får det et Let-tal som viser hvilke bøger som barnet kan læse lige nu, der er Let-tal på vores lette frilæsningsbøger på biblioteket. Vi vil som udgangspunkt bruge LUS til børnene i 0. til 2. kl minimum en gang pr år eller efter behov.