Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Præsentation af Skalmejeskolens SFO

 

Skalmejeskolens SFO

Fra 1. august 2019 overtog Skalmejeskolen Skalmejegårdens fritidshjem, og det hedder nu Skalmejeskolens SFO.

Som SFO er vores tætteste samarbejdspartnere vores kollegaer i skolen. Vi er en del af skolen, både i de fysiske rammer, og SFO-ens personale har timer i skolen. Som SFO-personale er vi så glade for, at vi nu er en del af skolen. Det giver os tættere samarbejde mellem SFO og skole. Det er en rød tråd pædagogiske arbejde for barnets hele dag,

Der er forskel på skole og SFO, og det er vi som SFO-personale meget bevidste om at skabe. I SFO-en kan børnene som regel selv bestemme, hvilke aktiviteter de vil lave. I SFO-en arbejder vi ud fra funktionsopdelte aktiviteter.  Hver eftermiddag har vi planlagte aktiviteter, som vi melder ud på en månedsplan. Derudover laver vi spontane lege og aktiviteter med børnene.  Børnene kan se hvilke aktiviteter, og hvilke voksne der er tilknyttet aktiviteterne på en stor skærm.

Børn har brug for tæt kontakt med voksne. I SFO-en arbejder vi med at være nærværende, anerkendende, humoristiske og guidende voksne. Er der børn, der syntes det er svært at være en del af fællesskabet, så hjælper og guider vi børnene ind i sociale fællesskaber.

Vi samarbejder med andre SFO-er i Herning kommune. Der afholdes møder og fælles aktiviteter. Som SFO er vores vigtigste arbejde med børnene at sætte gode rammer, pædagogik og aktiviteter, så alle børn føler sig en del af et fællesskab. Vi vægter højt at tage med til arrangementer sammen med andre SFO-er i Herning kommune. Vi deltager f.eks. til fodboldturnering, sæbekasseløb, FIFA-turnering og Disko aften.

                                           

Personalegruppen:

Der vil i SFO´ens personalegruppe både være pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

 

Åbningstider i SFO´en:

Man.-tors. – 6.30-7.55 og 13.00-16.45

Fred. – 6.30-7.55 og 13.00-15.30

 

AULA

Skalmejeskolen og -SFO’s kommunikationsplatform er AULA.

På Aula vil SFO bruge:

 • Ind og udmeldelser.
 • Kommunikation til forældre.
 • Komme og gå beskeder.
 • Ferie.
 • Sygdom.

 

Hverdagen i SFO én

0., 1., 2., og 3. årgang bliver hentet hver dag fra skole af årgangens tovholder. De bliver tjekket ind på AULA.

I 0. 1. og 2. årgang giver tovholderen beskeder om, hvad der er af aktiviteter den pågældende dag. De andre årgange får fælles beskeder om tirsdagen. 

Børnene kan gå i skolekøkkenet hver dag og få deres frugt og brød. Det vil stå fremme den første halve time. 3. og 4. årgang spiser frugt og brød for sig selv.

 

Aktiviteter i SFO´en

I august måned vil I som forældre modtage et SFO årshjul, hvor der vil stå, hvad vi overordnet i SFO-en vil lave hver måned. På årshjulet vil der også stå hvilke kompetenceområder, vi vil have fokus på den pågældende måned.

Eksempler på aktiviteter i SFO-en:

 • Der vil være udeliv, hvor vi engang imellem vil lave bål og bålmad ved bålpladsen.
 • Vi har hvert år et cykelhold, hvor vi ordner cykler, pudser, lapper cykler osv. Vi tager på cykelture i nærområdet.
 • Vi laver mad og bager med børnene.
 • Om fredagen vil engang imellem være hygge-fredag, hvor børnene får serveret noget andet end de andre dage til frugt. Det kan engang imellem være noget børnene har lavet dagen før.
 • Vi afholder tossede tirsdage en gang i måneden, hvor vi laver tossede ting, som børnene kan deltage i.
 • Træværksted bliver prioriteret højt.
 • Hvert år laver Talent show og MGP.
 • Vi afholder børnemøder, hvor vi f.eks. snakker med børnene om indkøb og aktiviteterne i SFO-en. Hvordan vi er over for hinanden og vores ting. Nye tiltag. Til børnemøderne er børnene medbestemmende og de lærer på demokratisk vis, hvordan de kan være en del af det, der sker i SFO-en.
 • Filmklub i vintermånederne.
 • LAN party engang imellem for 2.3.4. årgang.
 • Rulleskøjtedag.
 • Ture ud af huset, f.eks. svømmehal, ture til søen eller nærmiljøet, SFO-arrangementer (sæbekasseløb, fodboldturneringer, Disko aften, FIFA-turneringer).
 • Fastelavnsfest.
 • To forældrearrangementer om året.
 • Overnatning for 3. og 4. årgang.
 • På shopping ture til Herning.
 • Rekorddage.

 

Frugtordning

Vi har forældrebetalt frugtordning. Når børnene kommer fra skole, får de f.eks. frugt og brød, suppe eller andet.

Der skal betales 200 kr. pr. kvartal.

Pengene indsættes på reg. nr. 2210 konto nr. 6899 841 547.

Husk at notere barnets fulde navn og årgang.

Hvis dit barn ikke skal være med i frugtordningen, så skal du give personalet besked.

 

Fremmødekontrol:

Børnene skal tjekke ind og ud hver dag på AULA modulet: komme og gå.

Forældre skal huske at skrive beskeder på AULA komme og gå-modul.

Husk: vi sender børn hjem kl. hel og halv.

Når børnene går ud og leger på legepladsen, skal de tjekke sig ud på udeliv.

 

SFO i skolernes ferie

I ferierne vil SFO-en have åben mandag-torsdag fra 06.30-16.45 og fredag fra 06.30-15.30.

I juleferien og i tre uger af sommerferien har vi sampasning med Sunds/Ilskov skole.

Skalmejeskolens SFO har lukket 24. december og Grundlovsdag.

I skolernes ferie må alle SFO-børn benytte det fulde heldagstilbud uanset hvilket dagsmodul, der er valgt til jeres barn.

 

SFO medie og IT-politik 2020 

Skalmejeskolens SFO´s retningslinjer i forhold til brugen af digitale medier og IT i SFO.

Børn kan danne gode sociale fællesskaber gennem spil og brug af digitale medier. SFO´en bruger bevidst de digitale medier til, at danne sociale relationer imellem børnene.

Børnene i SFO (0.- 4. årgang) har mulighed for at spille på IPads, PlayStation og computer eller Wii ind i imellem i Loen.

Vi bruger digitale medier som pædagogisk redskab på lige fod med legetøj, spil og andre redskaber.

Mobilregler i SFO hænger rundt i SFO-en

 • Du må gerne medbringe mobiltelefonen, hvis du går i 2. 3. og 4. årgang, men den skal ligge i tasken, hvis det ikke er spilledag.
 • På din årgangs spilledag, må du spille 20 minutter.
 • Om morgenen må du spille på mobilen.
 • Spørg en voksen, inden du ringer til nogen fra din mobil.
 • Har du brug for at bruge mobilen til andet, skal du

snakke med én af ”Flyverne”.

 

Børnene må ikke tage billeder eller film af børn og voksne, når de er i SFO.

Der må kun tages film i særlige tilfælde, hvor de skal bruges til filmprojekter. Børnene må ikke se pornografisk, racistisk eller andet stødende materiale.

Personalet har skærpet opmærksomhed på, at børnene spiller alderssvarende spil. Vi følger PEGI – vejledningen på aldersgrænsen for spil og film til børn og unge.

Vi opfordrer jer forældre til at henvende jer til personalet, hvis I hører eller oplever noget, som ikke stemmer overens, med det der står skrevet i vores Medie og IT-politik.

 

3. og 4. årgang:

Vi vil så gerne have så mange som mulig af 3. og 4. årgang i SFO-en i stedet for de er alene hjemme, ser tv eller spiller. 3. og 4. årgang kan og må noget andet i SFO-en end de andre årgange.

De har deres eget rum, hvor de kan være, efter skole. Der kan de hygge sig sammen. De vil få en kalender med aktiviteter kun for dem. Kalenderen er børnene med til at lave til børnemøderne. De vil stadigvæk være en del af den månedlige SFO-kalender.

Vi arbejder f.eks. med disse punkter i de to årgange:

Være en del af de demokratiske beslutninger.

Øve sig i medbestemmelse.

Kunne samarbejde.

Begå sig i sociale fællesskaber.

Vise ansvar.

Holde en ordentlig tone/ tale pænt til hinanden.

 

Funktionsopdelt:

I SFO arbejder vi ud fra funktionsopdelte aktiviteter. Når børnene har fået frugt og brød, fordeler vi voksne os ud i de forskellige aktiviteter, der er åbne den pågældende dag. 

 

Morgenåbning og morgenmad:

De børn, der er tilmeldt morgenåbningen, kan komme i morgen SFO fra kl. 6.30-7.55.                        Til morgenåbningen kan børnene spise morgenmad fra 6.30-7.15. Børnene skal selv medbringe morgenmad, og vi har regler for hvilken form for morgenmad, der må spises i morgenåbningen. Morgenmaden skal være havregryn, cornflakes eller havrefras. SFO-en har mælk.

 

Fredagshygge

Vi har valgt, at vi engang imellem har fredagshygge i SFO-en, det betyder, at vi serverer noget andet til frugt end det vi gør de andre dage. Det, der bliver serveret, vil en gang imellem være noget, som børnene har været med til at lave dagen før.

 

Afhentning

Når I henter jeres barn, så beregn tid til, at barnet kan få afsluttet sin aktivitet eller leg.

Husk at barnet skal sige farvel til flyveren, og barnet skal huske at tjekke ud.

Mind barnet om at få ryddet op efter sig.

Beskeder til os skal skrives på AULA komme og gå modulet.

 

Indmeldelse/udmeldelse

Ændringer af moduler sker via pladsanvisningen Herning kommune.

 

Skalmejeskolens SFO                                             Skole og SFO leder:

Skalmejevej 33, 7451 Sunds                                   Tina Fahnøe Munksgaard. Mail:skatf@herning.dk

Mobil nr. 22378721                                                  Koordinerende SFO-pædagog

                                         Charlotte Hagelskjær Arestin Mail: skaca@herning.dk